Krásné prázdniny

Vážení rodiče, 

konec školního roku se blíží a s ním dovolená i prázdninové radosti. Přejeme vám hodně odpočinku, sluníčka a mnoho krásných chvil strávených společně s dětmi. Našim předškolákům přejeme úspěšný vstup do další životní etapy, kterou stráví v ZŠ.

Za všechny zaměstnance, kteří se o vaše děti s láskou po celý rok starají

                                                                                                                      Jitka Černá, ředitelka školy

Připomínám, že MŠ Na Paloučku bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 1.7.2022 do 31.7.2022. V této době zajišťuje provoz pro předem přihlášené děti KMŠ DUHA Horažďovice v prostorách MŠ Na Paloučku. Od 1.8.2022 do 26.8.2022 bude v provozu MŠ Na Paloučku pro předem přihlášené děti. V době od 27.8.2022 do 31.8.2022 budou uzavřeny obě horažďovické mateřské školy.

Vracení čipů

Žádáme rodiče dětí, které nastupují do základní školy, o vrácení čipů v období od 27. 6. do 29. 6. 2022. Čipy vracejte v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Stupkové. Za čipy bude vrácena záloha 80,- Kč/kus.

Děkujeme

Platba úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Vážení rodiče,

upozorňuji na změnu v placení úplaty za předškolní vzdělávání. S platností od 1.9.2022 je stanovena platba na 500,- Kč měsíčně. Více zde: Dokumenty školy

Žádáme rodiče, kteří byli u zápisu dítěte do MŠ v letošním roce, aby si zřídili trvalý příkaz k úhradě a podepsaný formulář (obdrželi jste u zápisu) odevzdali do 30.6.2022 v kanceláři vedoucí školní jídelny, paní Stupkové (samostatný vchod uprostřed areálu MŠ).

Děti, které budou plnit ve školním roce 2022-2023 povinné předškolní vzdělávání  a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí. Žádáme rodiče těchto dětí, aby trvalý příkaz od září 2022 (pokud mají zavedený) zrušili. 

Zároveň žádáme rodiče ostatních dětí, aby od září 2022 ve své bance změnili částku na trvalém příkazu k úhradě.

Děkujeme

Nabídka pracovního uplatnění – vedoucí školní jídelny

Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace přijme vedoucí školní jídelny. Plánovaný nástup 1.8.2022, úvazek 0,5 (4 hodiny denně). Požadavky: minimálně SŠ vzdělání, ekonomický obor výhodou, znalost práce na PC.

Bližší informace u ředitelky školy na tel. 376 512 342 nebo 731 175 033. V případě zájmu zašlete žádost o místo s životopisem do 7.6.2022 na e-mail: napaloucku@mshorazdovice.cz. Plat dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu

Ředitelka mateřské školy Na Paloučku oznamuje,

že zvláštní zápis do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022-2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) se bude konat 7.6.2022 v době od 13:00 do 15:30 hodin v ředitelně mateřské školy. Bližší informace zde.

Formuláře potřebné z k zápisu naleznete zde, případně je možné si formuláře vyzvednout přímo v mateřské škole v úředních hodinách ředitelky školy  (vždy v pondělí 7:00-10:00, středa 12:30-15:30).

Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče

Do MŠ Na Paloučku budou přijaty všechny děti, jejichž rodiče podali v řádném termínu zápisu dětí do MŠ „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku“ a doložili do 11. 5. 2022 „Evidenční list dítěte potvrzený lékařem“.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku bude vydávat ředitelka školy do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte dne 16. 5. 2022 v době od 8:00 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ Na Paloučku.

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Na Paloučku pro školní rok 2022-2023

Foto ze zápisu naleznete zde: Fotogalerie

Uzavření MŠ o hlavních prázdninách

Oznamujeme rodičům,

že MŠ Na Paloučku bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 1.7.2022 do 31.7.2022. V této době zajišťuje provoz pro předem přihlášené děti KMŠ DUHA Horažďovice v prostorách MŠ Na Paloučku.

Od 1.8.2022 do 26.8.2022 bude v provozu MŠ Na Paloučku pro předem přihlášené děti.

V době od 27.8.2022 do 31.8.2022 budou uzavřeny obě horažďovické mateřské školy.