Oznámení o konání zvláštního zápisu

Ředitelka mateřské školy Na Paloučku oznamuje,

že zvláštní zápis do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022-2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) se bude konat 7.6.2022 v době od 13:00 do 15:30 hodin v ředitelně mateřské školy. Bližší informace zde.

Formuláře potřebné z k zápisu naleznete zde, případně je možné si formuláře vyzvednout přímo v mateřské škole v úředních hodinách ředitelky školy  (vždy v pondělí 7:00-10:00, středa 12:30-15:30).

Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče

Do MŠ Na Paloučku budou přijaty všechny děti, jejichž rodiče podali v řádném termínu zápisu dětí do MŠ „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku“ a doložili do 11. 5. 2022 „Evidenční list dítěte potvrzený lékařem“.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku bude vydávat ředitelka školy do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte dne 16. 5. 2022 v době od 8:00 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ Na Paloučku.

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Na Paloučku pro školní rok 2022-2023

Foto ze zápisu naleznete zde: Fotogalerie

Uzavření MŠ o hlavních prázdninách

Oznamujeme rodičům,

že MŠ Na Paloučku bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 1.7.2022 do 31.7.2022. V této době zajišťuje provoz pro předem přihlášené děti KMŠ DUHA Horažďovice v prostorách MŠ Na Paloučku.

Od 1.8.2022 do 26.8.2022 bude v provozu MŠ Na Paloučku pro předem přihlášené děti.

V době od 27.8.2022 do 31.8.2022 budou uzavřeny obě horažďovické mateřské školy.

Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče,

zápis dětí do MŠ Na Paloučku pro školní rok 2022-2023 se bude konat dne 4.5.2022 od 13:00 do 16:00 hodin ve třídě Zajíčci (vstup z ulice Loretská, 1. vchod, přízemí). Bližší informace zde.

Potřebovat budete:

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list dítěte

Formuláře

je možné vyplnit v den zápisu přímo v MŠ, nebo lze tyto formuláře stáhnout a již vyplněné odevzdat u zápisu (nutné potvrzení od lékaře).

Výuka plavání

Výuka plavání je nadstandardní placenou aktivitou, určenou pro děti v posledním ročníku vzdělávání MŠ. Tato aktivita je poskytována nad rámec školního vzdělávacího programu a při její realizaci spolupracuje Mateřská škola Na Paloučku se Soukromou Plaveckou školou paní Bláhové. Tohoto nadstandardu rodiče mohou využít, ale také nemusí podle svého uvážení. Dětem, které zůstávají v mateřské škole je zajištěn plnohodnotný program v souladu se ŠVP.

Výuka bude probíhat v Aquaparku Horažďovice každé úterý od 26.4.2022 do 28.6.2022 v době od 9:50 do 10:35 hod. Bližší informace Výuka plavání.

Informace z MAS Pošumaví

Vážení rodiče,

 MAS Pošumaví nabízí v rámci projektu MAP II bezplatné dálkové konzultace s odborníky, které řeší významné problémové oblasti v životě dětí. Pokud si nejste jistí, jak určitou situaci vyřešit, potřebujete radu nebo nastala nějaká akutní situace, můžete se obrátit na tyto odborníky. Služba je určena pro pedagogy a rodiče z území obcí s rozšířenou působností Horažďovice.

Více informací zde