Pedagogové:

Ivana Polerecká

Mgr. Libuše Stupková

Asistent pedagoga:

Michaela Kotalová

 Telefonní číslo k Motýlkům: 725 849 097

Charakteristika třídy

Předškolní třída preferující kromě činností daných školním vzdělávacím programem hudební činnosti, pro které je vybavena digitálním pianem a dětskými hudebními nástroji. Hudby se využívá hojně i pro hudebně pohybové chvíle a v práci s nadanými dětmi v pěveckém kroužku, který prezentuje MŠ na veřejnosti. Rovněž je využíváno prvků muzikoterapie a dětského aerobiku. Pravidelně jsou zařazovány logopedické chvilky za pomoci jednoduchých artikulačních cvičení. Další preferované činnosti jsou výtvarné a pracovní, důraz je kladen také na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností. Děti se seznamují s digitální technologií (konstruktivní hry a činnosti, práce s interaktivní tabulí, tablety). V pedagogickém působení jsou používány metody prožitkového, kooperativního, situačního a sociálního učení. Učitelky připravují děti formou hry na vstup do základní školy.

Název třídního vzdělávacího programu:

„Leť motýlku, leť a poznávej svět“

Anotace TVP:

Leť motýlku, leť, prozkoumáme svět.

Zazpíváme písničku, zatančíme chviličku.

Zamáváme křidélky, pohrajem si s písmenky.

A když všechno umíme, do školy se těšíme.

Čemu se budou Motýlci věnovat ve svém zaměření

 • Pravidelné zdravotní cvičení a dostatek pohybových aktivit pro zdravý vývoj dětí
 • Poznávání a ochrana přírody, třídění odpadu
 • Muzikoterapie – hry s hudbou, hry s pohybem, hud. nástroji, poslech, relaxace, rytmické činnosti
 • Plavecký výcvik (duben – červen)
 • Předčtenářská a předmatematická gramotnost – hry s písmenky a s číslicemi
 • Grafomotorika (správný úchop tužky, pracovní listy)
 • Samostatnost při výtvarných a pracovních činnostech, stolování, sebeobsluze
 • Komunikace a kladné vztahy mezi dětmi, pozitivní myšlení

Priority pedagogů

 • Dítě je součástí veškerého dění u nás ve třídě
 • Kamarádské vztahy mezi dětmi a dětská přátelství
 • Důvěra mezi učiteli a dětmi
 • Příběhy místo poučování
 • Zpívání a hraní na různé hudební nástroje, muzikoterapie
 • Situační a prožitkové učení při každé příležitosti
 • Zážitek je víc než dokonalý výsledek
 • Společná činnost a příležitost ke společným zážitkům
 • Přátelská komunikace s rodiči 
 • Poznávání a ochrana přírody
 •