Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

stanovila ředitelka MŠ

pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

v částce 500,- Kč měsíčně.

 Účet MŠ: 0824119389/0800

Více informaci: Dokumenty školy

Ceny stravného: Informace o stravování