Videoprezentace

 Co nabízíme rodičům? 

 • umístění dětí v bezpečném, podnětném a tvořivém prostředí
 • navštěvovat mateřskou školu a přesvědčit se v jakém prostředí děti pobývají
 • poradenskou službu v otázkách výchovy dětí
 • kvalitní logopedickou péči (spolupráce logopeda a logopedické asistentky)
 • půjčování odborné literatury a tisku
 • samostatnou třídu pro předškolní děti
 • samostatnou třídu pro děti ve věku od 2 do 3 let – zajištění kvalitní pedagogické péče
 • klid a pohodu ve vlastním zaměstnání při vědomí toho, že  je o vaše dítě dobře postaráno
 • nadstandardní nabídku aktivit (dílny pro rodiče a děti, pěvecký sbor Sluníčko, knižní klub, muzikoterapie, výlety dětí za poznáním, aktivity ve spolupráci s organizacemi města a MAS Pošumaví….)

Co nabízíme dětem?

 • zařadit se do sociální skupiny dalších dětí jako jednu ze základních podmínek přípravy na další vzdělávání
 • poznávat základní etická pravidla chování a jednání ve skupině
 • učit se tolerovat a přijímat i jiné děti, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit
 • vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem dostatek času a prostoru pro volnou hru, zábavu, ale i čas k získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, rozvíjí dětskou tvořivost a samostatnost (pomocí prvků muzikoterapiedramaterapie či relaxačního cvičení s prvky dětské jógy)
 • návštěvy dětských kulturních akcí ve městě
 • výtvarné a pracovní techniky s prvky arteterapie
 • poznávací výlety
 • různé oslavy v průběhu roku v jednotlivých ročních obdobích k tradičním křesťanským svátkům (sv. Mikuláš, Vánoce, Velikonoce), školní slavnosti (oslava Dne dětí, loučení se školním rokem a se „školáky“, oslava Dne matek….)
 • návštěvy Městské knihovny v Horažďovicích
 • návštěvu Přírodovědné stanice v Horažďovicích
 • předplavecký kurz v krytém bazénu
 • setkání s kamarády z 1. tříd základních škol
 • chutná a zdravá jídla,
 • ozdravná opatření

Podporujeme zdraví a zdravý životní styl

Naše mateřská škola je typickou mateřinkou, které se stavěly v 80. letech. To znamená, že dva pavilony jsou spojené hospodářským pavilonem a tento kolos je umístěn v panelákové zástavbě. Protože Horažďovice jsou jinak krásné město v předhůří Šumavy, rozhodly jsme se, že z té panelákové šedi vybočíme. Z toho pramení název naší školičky a rovněž její zaměření. Rozhodli jsme se podporovat děti tím směrem, aby poznávaly svůj okolní svět a přitom nezapomněly pečovat o své zdraví a to nejen fyzické, ale i psychické a sociální. Přitom by se nemělo zapomínat na přírodu jak živou, tak neživou a své počínání orientovat tak, abychom ještě více neubližovali našemu světu.

Velký čas pro hru a pohyb

Všechny naše třídy jsou prostorné a přizpůsobené potřebám dětí. Na hru klademe velký důraz a děti si samy určují, kolik času chtějí hře věnovat. Každý den zařazujeme pohybové chvilky s rozvržením náročnosti podle věku dětí. Na pohyb a rozvoj pohybových dovedností je kladen velký důraz.

Školní zahrada

Získali jsme grant na úpravy školní zahrady, a tak jsme vytvořili bylinkové i květinové záhony. Zasazeny byly nové stromy a keře poskytující dostatek stínu i soukromí dětí. Zahrada byla obohacena o  hmatovou stezku a nové dřevěné  prvky na hraví, prolézání, přibylo také pískoviště pro dvouleté děti. Mysleli jsme i na krmítka a pítka pro ptáčky, hmyzí domeček i úkryt pro ježka. Zahradu využíváme jak pro rekreaci dětí, tak pro získávání nových poznatků.

Prostředí školky

Dbáme na to, aby interiér školky byl vyzdoben pracemi dětí. K tomu ve velké míře používáme přírodniny, které využíváme i pro volnou hru dětí. Přírodniny děti sbírají při pobytech venku, ale velkou měrou nám pomáhají rodiče. Ty se rovněž zapojují do výzdoby školky, protože každá třída organizuje společné dílny pro děti a rodiče. Pro výzdobu využíváme i zbytkový odpad, který nám rovněž dodávají rodiče.

Stravování dětí

Snažíme se o to, aby strava byla pro děti co nejpestřejší. Pravidelně zařazujeme ovoce a zeleninu v syrovém stavu jak ke svačinám, kdy si děti samy vybírají z nabízených druhů, tak k obědu, kdy jsou na talířích pravidelné přílohy. Starší děti si samy nalévají polévku, mažou si pečivo. Pokrmy jsou obohacovány o pohanku, jáhly, luštěniny… Vše je zpracováno tak, aby děti měly pocit, že jí přirozené potraviny. Velmi důležité místo je věnováno pitnému režimu. Protože děti jsou zahlcené sladkostmi a sladkými nápoji, zařazujeme nápoje bez cukru, čaje pouze mírně ochucujeme (podle druhu). A protože chceme, aby byl jídelníček dětem přitažlivý, vytváříme jídelníčky obrázkové.

Všechno výše uvedené se snažíme obohacovat dobrou náladou, omezením spěchu, stresu a vytvářením pohody v mateřské škole.