Zvláštní zápis dětí do MŠ Na Paloučku pro školní rok 2022-2023

Tento zvláštní zápis je určený pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Přijato bude maximálně 9 dětí

Formuláře k vyplnění:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (česko-ukrajinsky)

Evidenční list pro dítě (cs)

Evidenční list pro dítě (uk)

Potvrzení lékaře (cs)

Potvrzení lékaře (uk)

Další důležité informace:

Úhrady za předškolní vzdělávání (cs)

Úhrada za předškolní vzdělávání(uk)

Informace o předškolním vzdělávání v ČR (cs)

Informace o předškolním vzdělávání v ČR (uk)

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022-2023

Obecně závazná vyhláška města Horažďovice č.1/2021, kterou se stanoví školské obvody MŠ

 

Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás krátká videa, která vás seznámí s prostředím MŠ a aktivitami, které s dětmi děláme.