6:30 MŠ se otevírá a děti se scházejí ve třídách dle aktuálního rozpisu DĚTI SE SCHÁZEJÍ A KONEČNÁ 2023-24 spontánní a hravé aktivity
7:00 – 7:30 děti se rozcházejí do svých tříd
7:30 – 8:15 spontánní a hravé aktivity (dle vlastní volby a zájmu se zapojují do řízených činností nabídnutých učitelkou), individuální nebo skupinové hry a činnosti, pohybové aktivity, hygiena
8:15 – 9:15 postupná svačina – děti mohou svačit podle toho, jak si hrají a jak mají vlastní potřebu jídla

  • ve třídě Včelky a Motýlci si mohou děti samy mazat pečivo
9:15 – 9:45 ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga, řízené a spontánní činnosti směřující k naplňování cílů ŠVP a TVP (společné, skupinové, individuální)
9:45 – 10:00 hygiena, sebeobsluha, příprava na pobyt venku
10:00 – 12:00 pobyt venku, pokud je hezké počasí, chodíme ven dříve
12:00 – 12:30 hygiena, oběd, hygiena

  • ve třídách předškoláků si děti polévku nalévají samy
12:30 – 13:00 odpočinek dětí, čtení pohádek
13:00 – 14:00 odpočinek, popř. klidné volné aktivity (především ve třídách předškolních dětí, ale v případě potřeby dětí i na ostatních třídách)- děti s menší potřebou spánku vstávají a věnují se klidným činnostem tak, aby nevzbudily ostatní děti
14:00 – 14:30 děti postupně vstávají a mohou průběžně svačit, hygiena
14:30 – 16:45 spontánní hry a aktivity, nabídnuté činnosti dle zájmu dětí, dokončování činností a aktivit z dopoledne, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě, postupné ukončování provozu tříd a převádění dětí na třídu, kde je provoz až do 16:45