Pedagogové:

Mgr. Bohuslava Dvořáková

Eva Málková

 

Telefonní číslo k Beruškám732 484 584

Charakteristika třídy:

Do naší třídy dochází 25 Berušek, z toho je 23 dětí 3-4 letých (12 děvčat a 11 chlapců ) a 2 kvalifikované učitelky.

S rodiči se rozloučíme, pojďte honem všichni sem !

Zpívat, tančit, radovat se, ať je hezký celý den !

Jsme tu všichni Na Paloučku, dovádíme v našem hloučku.

Učíme se spolu hrát, nové věci poznávat.

Název Třídního vzdělávacího programu:

„S Beruškami poletíme, duhový svět objevíme“

Anotace

U Berušek je to prima, hrajeme si léto, zima.

Zkoumáme a objevujem, Na Paloučku prozpěvujem.

Kamarádů hodně máme, spolu si tu užíváme.

Zaměření třídy:

 • Budeme zařazovat cvičení s prvky dětské jógy, činnosti s prvky muzikoterapie a arteterapie.
 • Budeme podnikat vycházky do přírody s prostorem pro bezpečný pohyb a hry.
 • Seznámíme děti s ekologií, udržování čistoty v přírodě a jejím okolí a budeme přírodu chránit.
 • Naučíme a seznámíme děti s tříděním odpadů.
 • Povedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze – příprava a úklid hraček, stolování, oblékání a vštěpování základních hygienických návyků.
 • V prosociálním chování – budeme posilovat přátelství a sounáležitost s ostatními dětmi ve třídě.
 • Motivací povedeme děti ke zdravému sebevědomí, pocitu jistoty a bezpečí.
 • Budeme chránit své zdraví, vytvářet příjemné, klidné a bezpečné prostředí třídy.
 • Zaměříme se na běžné užívání společenských návyků-pozdrav, prosba, poděkování, omluva…
 • Společně s rodiči se budeme snažit potlačovat negativní projevy chování v dětském kolektivu, budeme se snažit o komunikaci mezi dětmi a sebehodnocení.
 • Vzájemně se budeme podporovat v získávání zdravého sebevědomí a samostatnosti.
 • Budeme zachovávat a ctít české národní zvyky a tradice a radovat se z nich.