Pedagogové:

Eva Lešková

Jaroslava Maxová

Asistent pedagoga:

Bc. Petra Koukolová

Telefonní číslo k Beruškám732 484 584

Charakteristika třídy:

Třída Berušek je složena z 23 dětí, 13 děvčat a 10 chlapců. 

 Jsme třída plná pohody a smíchu, rádi si zazpíváme a zacvičíme. Těšíme se na nové zážitky a poznatky, o které se s vámi podělíme.

Název Třídního vzdělávacího programu:

„S Beruškami poletíme, vše neznámé prozkoumáme.“

Anotace

U Berušek je to prima, v létě, v zimě, pohodové klima.

Zpíváme si, tančíme, hrajeme si a kreslíme, 

objevujeme a cvičíme, také odpočíváme.

Kamarádů spoustu máme, společný čas si užíváme.

Zaměření třídy:

 • Budeme zařazovat cvičení s prvky dětské jógy, činnosti s prvky muzikoterapie a arteterapie.
 • Budeme podnikat vycházky do přírody s prostorem pro bezpečný pohyb a hry.
 • Seznámíme děti s ekologií, udržování čistoty v přírodě a jejím okolí a budeme přírodu chránit.
 • Naučíme a seznámíme děti s tříděním odpadů.
 • Povedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze – příprava a úklid hraček, stolování, oblékání a vštěpování základních hygienických návyků.
 • V prosociálním chování – budeme posilovat přátelství a sounáležitost s ostatními dětmi ve třídě.
 • Motivací povedeme děti ke zdravému sebevědomí, pocitu jistoty a bezpečí.
 • Budeme chránit své zdraví, vytvářet příjemné, klidné a bezpečné prostředí třídy.
 • Zaměříme se na běžné užívání společenských návyků-pozdrav, prosba, poděkování, omluva…
 • Společně s rodiči se budeme snažit potlačovat negativní projevy chování v dětském kolektivu, budeme se snažit o komunikaci mezi dětmi a sebehodnocení.
 • Vzájemně se budeme podporovat v získávání zdravého sebevědomí a samostatnosti.
 • Budeme zachovávat a ctít české národní zvyky a tradice a radovat se z nich.