Stravování v MŠ se řídí vyhláškou o školním stravování (Vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů), kde jsou uvedeny výživové normy a finanční limity stravného.  Vyhláška je pro veřejnou MŠ zřízenou obcí závazná. Školní stravování podléhá tzv. spotřebnímu koši, kde má být splněn dostatečný přísun deseti základních komodit (ovoce, zeleniny, brambor, luštěnin, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, ryb a masa). Tento spotřební koš se každý měsíc vyhodnocuje a je příležitostně kontrolován KHS a ČŠI. Školní stravování se řídí i dalším doporučením, což je  nutriční doporučení, které vyhodnocuje krajská hygienická stanice. Zde se hodnotí doporučená četnost zařazování potravin a pokrmů v měsíci  (např. počet vepřového, hovězího a bílého masa v měsíci, počet luštěnin, zeleninových polévek, rybích pokrmů, luštěninových polévek, zeleninových, rybích a luštěninových pomazánek, zařazení a četnost  netradičních příloh, bezmasých jídel, atd…)

Školní stravování je součástí školního vzdělávacího systému, tudíž plní nejen sytící funkci, ale učí děti také správným stravovacím návykům a zdravému životnímu stylu. V každé rodině jsou jiné stravovací návyky, tradice a zvyky. I proto se snažíme dětem připravovat jídla z rozmanitých druhů potravin (např. bulgur, kuskus, pohanka, jáhly, polenta, různé druhy pomazánek..), seznamovat je s nimi a motivovat k ochutnávání. Naším cílem je naplnit bříška i těm nejmlsnějším strávníkům. Samozřejmostí je pak samostatná příprava dětí na stolování, včetně používání papírového ubrousku a samostatného úklidu použitého nádobí po jídle. Zároveň učíme děti také během celého dne dodržovat pitný režim.

Motivace je jedna z důležitých faktorů, která může ovlivnit stravování dětí  v  jejich dalším životě. 

  • Solíme převážně mořskou solí
  • Pitný režim je zajištěn po celý den, včetně  dostupné stolní vody
  • Sezonní ovoce, brambory, mléko odebíráme od regionálních dodavatelů

Hodnocení KHS z posledních kontrol: Váš jídelníček byl hodnocen jako výborný

Platby stravného

Stravné se platí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce (podle počtu odebraných jídel)

  • inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte ve prospěch účtu MŠ: 824119389/0800
  • hotově u vedoucí školní kuchyně

Odhlášení stravy

Zákonní zástupci dítěte mohou stravu odhlásit ráno do 7:30 hodin ve třídě, kde je dítě zařazeno. Neodhlášenou stravu jsou povinni zákonní zástupci uhradit.

Diety

V případě nutnosti dietního stravování dítěte je nutno projednat tuto záležitost s ředitelkou školy a vedoucí školní jídelny. Na základě doporučení lékaře může být podepsána smlouva mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte o donášení diety do MŠ.

Zvýšení cen stravného v MŠ k 1. 2. 2023

V souvislosti s Vyhláškou č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zvyšujeme k 1.2.2023 ceny stravného. K navýšení  ceny za stravné jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti stravování, zároveň i z důvodu splnění výživových norem pro děti, která je zákonem stanovená.

Ceny stravného od 1. 2. 2023

věk  3 – 6 let                

přesnídávka                                                 10,- Kč                       

oběd                                                              25,- Kč                                   

svačina                                                           9,- Kč

pitný režim                                                     6,- Kč                  

celý den                                                       50,- Kč    

                   

věk 7 let

přesnídávka                                                 12,- Kč

oběd                                                              26,- Kč

svačina                                                          11,- Kč

pitný režim                                                     6,- Kč

celý den včetně pitného režimu           55,- Kč

Kontaktní osoba v  případě jakýchkoliv dotazů a připomínek:      

Bc. Věra Polanková, vedoucí ŠJ  – telefon 725 193 122 (skolnijidelna@mshorazdovice.cz)