Ředitelka školy: Bc. Jitka Černá (jcerna@mshorazdovice.cz)

1. Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Eva Smetanová (esmetanova@mshorazdovice.cz)

2. Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Libuše Stupková (lstupkova@mshorazdovice.cz)

O  děti se stará jedenáct kvalifikovaných pedagogů:

Třída Berušky:  Eva Lešková , Jaroslava Maxová  (eleskova@mshorazdovice.cz, jmaxova@mshorazdovice.cz)

Třída Včelky: Eva Málková, Petra Kotlabová (emalkova@mshorazdovice.cz, pkotlabova@mshorazdovice.cz,)

Třída Motýlci:  Ivana Polerecká, Mgr. Libuše Stupková (ipolerecka@mshorazdovice.cz, lstupkova@mshorazdovice.cz)

Třída Zajíčci: Bc. Jitka Černá, Mgr. Eva Smetanová,  Bc. Petra Němcová, (jcerna@mshorazdovice.cz, esmetanova@mshorazdovice.cz,  pnemcova@mshorazdovice.cz)

Třída Ptáčci: Bc. Lenka Vlčková, Eva Smetanová (lvlckova@mshorazdovice.cz, evasmetanova@mshorazdovice.cz)

Asistentka pedagoga: 

Ivana Jelínková (ijelinkova@mshorazdovice.cz)

Petra Koukolová (pkoukolova@mshorazdovice.cz)

Michaela Kotalová (mkotalova@mshorazdovice.cz)

Jana Niková (jniklova@mshorazdovice.cz)

Vedoucí školní kuchyně: Bc. Věra Polanková (vpolankova@mshorazdovice.cz)

 Kuchařky: Václava Štěpánková a Ludmila Lávičková

Uklízečky: Jana Říhová a Libuše Říhová

ŠkolníkVáclav Malík 

Administrativní pracovník: Bc. Věra Polanková (vpolankova@mshorazdovice.cz)

Webové stránky spravuje:  Bc. Jitka Černá (jcerna@mshorazdovice.cz)