Ředitelka školy: Bc. Jitka Černá (jcerna@mshorazdovice.cz)

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Eva Smetanová (esmetanova@mshorazdovice.cz)

O  děti se stará jedenáct kvalifikovaných pedagogů:

Třída Berušky:  Eva Málková, Mgr. Bohuslava Dvořáková (emalkova@mshorazdovice.cz, bdvorakova@mshorazdovice.cz)

Třída Včelky: Ivana Polerecká,  Eva Lešková (ipolerecka@mshorazdovice.cz, eleskova@mshorazdovice.cz)

Třída Motýlci: Stanislav Jílek Dis., Petra Kotlabová (sjilek@mshorazdovice.cz, pkotlabova@mshorazdovice.cz)

Třída Zajíčci: Mgr. Eva Smetanová, Jaroslava Maxová (esmetanova@mshorazdovice.cz, jmaxova@mshorazdovice.cz)

Třída Ptáčci: Jarmila Kilianová, Bc. Lenka Vlčková, Bc. Jitka Černá (jkilianova@mshorazdovice.cz, lvlckova@mshorazdovice.cz, jcerna@mshorazdovice.cz)

Asistent pedagoga:

Třída Včelky: Ivana Jelínková (ijelinkova@mshorazdovice.cz)

Vedoucí školní kuchyně: Mgr. Libuše Stupková (skolnijidelna@mshorazdovice.cz)

 Kuchařky: Václava Štěpánková a Ludmila Lávičková

Uklízečky: Jana Říhová a Libuše Říhová

ŠkolníkVáclav Malík 

Administrativní pracovník: Mgr. Libuše Stupková

Webové stránky spravuje:  Bc. Jitka Černá