Historie MŠ Na Paloučku

Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace je škola, která zahájila svou činnost v září 1982. Objekt MŠ je tvořen dvěma pavilony spojenými hospodářskou budovou. Původně byl postaven tak, aby plnil účely jak MŠ, tak jeslí. Když byly jesle zrušeny a snížil se počet dětí a v celém objektu zůstaly tři třídy.

Od ledna roku 2003 se opět podařilo otevřít čtvrtou třídu, takže se MŠ rozrostla jak o nové děti, tak o nové zaměstnance. Od ledna 2003 se také škola stala příspěvkovou organizací, tudíž se změnilo i její postavení. Právní subjektivita přinesla práci v MŠ nový směr, který pomohl získat škole své samostatné postavení a identitu.

Od školního roku 2014/2015 byla uvedena do provozu pátá třída, která vznikla z nevyužívaných prostor hospodářského pavilonu. V roce 2016/2017 došlo k výrazné rekonstrukci hospodářského pavilonu.  Uvolněním soukromého bytu pro potřeby MŠ se zvětšil prostor páté třídy, přibyla sborovna, důležité zázemí pro učitelky a rekonstrukce se dočkalo sociální zařízení provozních zaměstnanců i kancelář vedoucí ŠJ.

 Další výraznou rekonstrukcí prošla budova MŠ již v dalším školním roce 2017/2018, kdy byla zrekonstruována sociální zařízení a šatny dětí i dospělých v I. pavilonu. Nově byla vybudována také tělocvična z původních prostor garáže a skladu. Důležitou změnou v historii školy bylo přejmenování MŠ od 1.1.2018 z názvu Mateřská škola Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy novým názvem Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace.

Hned v následujícím roce 2018/2019 se uskutečnila další fáze rekonstrukce sociálních zařízení dětí i sociálních zařízení a šaten pedagogů v II. pavilonu. Přistavěna byla také nářaďovna a sociální zařízení k tělocvičně. V červnu 2019 byla dokončena také výrazná rekonstrukce školní zahrady realizovaná z projektu SFŽP „Revitalizace školní zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku Horažďovice“, kde přibyly nové herní prvky, vodní hra, kopec na bobování, pískoviště, zeleň, záhonky i vodovodní systém na zalévání.

V průběhu letních prázdnin školního roku 2020/2021, kdy bylo nově položeno linoleum ve dvou třídách (Zajíčci a Berušky).  Při této rekonstrukci bylo odstraněno již nefunkční dřevěné obložení a třídy tak celkově dostaly jiný vzhled.

Rok 2021/2022 byl pro celou mateřskou školu významný, z hlediska oslav 40. výročí od jejího založení. Na celoškolní akci byli pozváni zástupci zřizovatele, ČŠI, okolních škol a spolupracujících institucí. Vítanými hosty byli rodiče našich dětí současných i bývalí absolventi
a zaměstnanci školy. Připraven byl bohatý program i upomínkové předměty. Celkově lze hodnotit akci jako velice zdařilou s bohatou účastí návštěvníků.

V roce 2022/2023 prošla mateřská škola celkovou rekonstrukcí všech elektro rozvodů kromě kuchyně. Zrekonstruována byla elektrorozvodna a došlo k výměně všech svítidel dle platných norem. Při této rekonstrukci došlo k výměně linolea ve třídě Motýlci a Včelky.