O našem království Na Paloučku

Dějiny království „Na Paloučku“ sahají až od roku 1982. Objekt se skládá ze dvou pavilónů. Oba pavilóny spojuje hospodářská budova. Každý pavilón má svou přiměřeně velikou část zahrady s dřevěnými prvky.

Od ledna 2003 se království rozrostlo o čtvrtou třídu a od září 2014 přibyla ještě pátá třída pro nejmenší děti. Jsou tak zcela využity všechny prostory školy.
Zřizovatelem mateřské školy je Město Horažďovice. Od 1. ledna 2003 se stalo království Na Paloučku příspěvkovou organizací, změnilo se tedy i její postavení. Právní subjektivita přinesla našemu království nový směr, který mu pomohl získat své samostatné postavení a identitu. Mateřská škola byla zařazena do celostátní sítě mateřských škol se zaměřením na ekologickou/ enviromentální výchovu.

Tradicí našeho království je spolupráce s jinými královskými dvory, např. Domem s pečovatelskou službou v Horažďovicích, se základní školou, Domem dětí a mládeže a dalšími partnery.