Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Oznamujeme rodičům,

že MŠ Na Paloučku bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 3.7.2023 do 7.7.2023 a dále od 1.8.2023 do 1.9.2023.

Od 10.7.2023 do 31.7.2023 bude zajišťovat prázdninový provoz pro předem přihlášené děti obou mateřských škol MŠ Na Paloučku v prostorách KMŠ DUHA.

Od 1.8.2023 do 29.8.2023 bude zajišťovat prázdninový provoz pro předem přihlášené děti obou mateřských škol KMŠ DUHA Horažďovice.

 V době od 3.7.2023 do 7.7.2023 a od 30.8.2023 do 1.9.2023 budou uzavřeny obě horažďovické mateřské školy.

Seznam dětí přijatých do MŠ Na Paloučku od 1.9.2023

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023 naleznete zde. 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku bude vydávat ředitelka školy do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte dne 17.5.2023, v době od 8:00 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ Na Paloučku.

Přednáška pro rodiče

Vážení rodiče, zveme vás na přednášku na téma „Školní zralost a připravenost dětí na vstup do ZŠ“, která se bude konat dne 1. 3. 2023 od 15:00 hodin ve třídě Motýlci  – plakát

Účast přislíbily učitelky 1. stupně ze ZŠ Blatenská a ZŠ Komenského, které rády zodpoví vaše dotazy ohledně zápisu dětí do ZŠ a povinné školní docházky.

Přijďte, těšíme se na vás

Vyšetření školní zralosti a připravenosti dětí na školu

Dne 14. 2. 2023 se v MŠ uskuteční screeningové vyšetření školní zralosti předem přihlášených dětí, které bude vedené Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy.

  • Vyšetření dítěte bude probíhat v dopoledních hodinách v MŠ bez účasti rodičů.
  • Screeningové vyšetření je orientační vyšetření, které může odhalit oslabení percepčně-motorických oblastí důležitých pro nástup do školy a zvládnutí čtení a psaní. Obsahem screeningového vyšetření bude posouzení zejména úrovně zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, pozornosti, pracovní zralosti.
  • Odpoledne se uskuteční individuální konzultace se zákonným zástupcem, kterému budou sděleny výsledky, předána zpráva a doporučení. Konzultace proběhne v prostorách MŠ – rozpis konzultací je k dispozici u pedagogů na třídě; délka jedné konzultace bude cca 10-15 min.