Archiv autora: Jitka Černá

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v jednotlivých třídách:

12.9.2023    15:15    Berušky, Motýlci

13.9.2023   15:15   Ptáčci, Včelky

14.9.2023   15:15   Zajíčci

Na třídních schůzkách získáte informace o provozu MŠ, organizaci školního roku, budete seznámeni se školním řádem. Třídní učitelky vás seznámí s plánovanými aktivitami a dalšími potřebnými informacemi. Jsme připraveni odpovědět na případné dotazy. 

Žádáme o účast bez dětí, o které se rády postarají učitelky konečné směny.

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Oznamujeme rodičům,

že MŠ Na Paloučku bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 3.7.2023 do 7.7.2023 a dále od 1.8.2023 do 1.9.2023.

Od 10.7.2023 do 31.7.2023 bude zajišťovat prázdninový provoz pro předem přihlášené děti obou mateřských škol MŠ Na Paloučku v prostorách KMŠ DUHA.

Od 1.8.2023 do 29.8.2023 bude zajišťovat prázdninový provoz pro předem přihlášené děti obou mateřských škol KMŠ DUHA Horažďovice.

 V době od 3.7.2023 do 7.7.2023 a od 30.8.2023 do 1.9.2023 budou uzavřeny obě horažďovické mateřské školy.

Seznam dětí přijatých do MŠ Na Paloučku od 1.9.2023

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023 naleznete zde. 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku bude vydávat ředitelka školy do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte dne 17.5.2023, v době od 8:00 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ Na Paloučku.