Informace k výsledku zápisu do MŠ

Vážení rodiče

Do MŠ Na Paloučku budou přijaty všechny děti, jejichž rodiče podali v řádném termínu zápisu dětí do MŠ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku a doložili nebo doloží do 15. 5. 2024 Evidenční list potvrzený lékařem.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku bude vydávat ředitelka školy do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte dne 22. 5. 2024 v době od 8:00 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ Na Paloučku.