Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Vážení rodiče,

provoz MŠ Na Paloučku bude přerušen v období vánočních prázdnin v době od 27. 12. 2023 do 2.1.2024.

Provoz MŠ Na Paloučku bude zahájen ve středu 3.1.2024.

 V době od 27.12.2023 do 29.12.2023 budou uzavřené obě horažďovické mateřinky. 2.1.2024 bude v provozu pro předem přihlášené děti z obou mateřských škol KMŠ DUHA Horažďovice.

Poděkování

Děti všech tříd se 3.10.2023 zúčastnily orientačního běhu podle značek na Tržišti. Akce byla organizována paní Freyovou, maminkou Isabely Maškové ze třídy Včelky, které tímto velmi děkujeme za přípravu celoškolní aktivity. Děti si dopoledne opravdu užily a přálo nám i počasí.

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v jednotlivých třídách:

12.9.2023    15:15    Berušky, Motýlci

13.9.2023   15:15   Ptáčci, Včelky

14.9.2023   15:15   Zajíčci

Na třídních schůzkách získáte informace o provozu MŠ, organizaci školního roku, budete seznámeni se školním řádem. Třídní učitelky vás seznámí s plánovanými aktivitami a dalšími potřebnými informacemi. Jsme připraveni odpovědět na případné dotazy. 

Žádáme o účast bez dětí, o které se rády postarají učitelky konečné směny.

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Oznamujeme rodičům,

že MŠ Na Paloučku bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 3.7.2023 do 7.7.2023 a dále od 1.8.2023 do 1.9.2023.

Od 10.7.2023 do 31.7.2023 bude zajišťovat prázdninový provoz pro předem přihlášené děti obou mateřských škol MŠ Na Paloučku v prostorách KMŠ DUHA.

Od 1.8.2023 do 29.8.2023 bude zajišťovat prázdninový provoz pro předem přihlášené děti obou mateřských škol KMŠ DUHA Horažďovice.

 V době od 3.7.2023 do 7.7.2023 a od 30.8.2023 do 1.9.2023 budou uzavřeny obě horažďovické mateřské školy.