Přednáška pro rodiče

Vážení rodiče, zveme vás na přednášku na téma „Školní zralost a připravenost dětí na vstup do ZŠ“, která se bude konat dne 1. 3. 2023 od 15:00 hodin ve třídě Motýlci  – plakát

Účast přislíbily učitelky 1. stupně ze ZŠ Blatenská a ZŠ Komenského, které rády zodpoví vaše dotazy ohledně zápisu dětí do ZŠ a povinné školní docházky.

Přijďte, těšíme se na vás

Vyšetření školní zralosti a připravenosti dětí na školu

Dne 14. 2. 2023 se v MŠ uskuteční screeningové vyšetření školní zralosti předem přihlášených dětí, které bude vedené Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy.

  • Vyšetření dítěte bude probíhat v dopoledních hodinách v MŠ bez účasti rodičů.
  • Screeningové vyšetření je orientační vyšetření, které může odhalit oslabení percepčně-motorických oblastí důležitých pro nástup do školy a zvládnutí čtení a psaní. Obsahem screeningového vyšetření bude posouzení zejména úrovně zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, pozornosti, pracovní zralosti.
  • Odpoledne se uskuteční individuální konzultace se zákonným zástupcem, kterému budou sděleny výsledky, předána zpráva a doporučení. Konzultace proběhne v prostorách MŠ – rozpis konzultací je k dispozici u pedagogů na třídě; délka jedné konzultace bude cca 10-15 min.

Výuka plavání

 Výuka plavání je nadstandardní aktivitou poskytovanou nad rámec školního vzdělávacího programu dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Při její realizaci spolupracuje Mateřská škola Na Paloučku se Soukromou Plaveckou školou paní Bláhové. Tohoto nadstandardu rodiče mohou využít, ale také nemusí podle svého uvážení. Dětem, které zůstávají v mateřské škole je zajištěn plnohodnotný program v souladu se ŠVP.

  • výuka v rozsahu 10 lekcí (1 lekce = 45 min.) bude zajištěna kvalifikovanými zaměstnanci plavecké školy, kteří se řídí příslušnými předpisy MŠMT ČR
  • výuka bude probíhat v Aquaparku Horažďovice každé pondělí od 3. 4. 2023 do 26. 6. 2023 v době od 9:50 do 10:35 hod.
  • cena za kurz je 1 400 Kč – částka musí být uhrazena hotově pedagogům na třídě, potvrzení o platbě vystaví mateřská škola
  • pokud se dítě některé z lekcí nezúčastní, kurzovné se nevrací
  • s dotazy se rodiče mohou obracet na kontaktní osobu:
    • Eva Bláhová, Soukromá Plavecká škola, Tel: 723 569 254

 Zájem o výuku plavání potvrďte podpisem na seznamu umístěném v šatně dětí.

Vánoční prázdniny

Ředitelka Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace oznamuje, že provoz MŠ Na Paloučku bude přerušen v období vánočních prázdnin v době od 23. 12. 2022 do 31. 12. 2022. Provoz bude opět zahájen v pondělí 2. 1. 2023.

Dne 21.12. a 22.12.2022 bude z organizačních a provozních důvodů otevřena pouze jedna třída. Děti ze tříd Včelky, Berušky, Motýlci a Ptáčci budou v tyto dny docházet do třídy Zajíčci. Žádáme rodiče, aby přenesli dětem přezůvky a náhradní oděv.