Krásné prázdniny

Vážení rodiče

Děkujeme za spolupráci, důvěru i milé úsměvy v letošním školním roce. Přejeme vám hodně odpočinku, sluníčka a mnoho krásných chvil strávených společně s dětmi. Našim předškolákům přejeme úspěšný vstup do ZŠ.

Krásné prázdniny všem…

MŠ Na Paloučku bude v provozu během letních prázdnin od 1. 8. 2024 do 23. 8.2024.

UZAVŘENA BUDE

  • 1.7. 2024 – 31. 7. 2024
  • 26.8.2024 – 30.8.2024

 Nový školní rok 2024/2025 zahájíme 2. 9. 2024

Po prázdninách se těšíme na shledání.

Den otevřených dveří – kurz Hýbánky

Vážení rodiče

Paní Libuše Holečková vás s dětmi zve na poslední hodinu a zároveň Den otevřených dveří kurzu Hýbánky v pátek 7.6.2024  tělocvična MŠ Na Paloučku od 15,00 do 16,00 hod.

Tradičně vám předvede průběh hodiny, kde můžete vidět pokroky svých ratolestí a zároveň se inspirovat k přihlášení dítěte na příští školní rok.

Těšíme se na viděnou

Informace k výsledku zápisu do MŠ

Vážení rodiče

Do MŠ Na Paloučku budou přijaty všechny děti, jejichž rodiče podali v řádném termínu zápisu dětí do MŠ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku a doložili nebo doloží do 15. 5. 2024 Evidenční list potvrzený lékařem.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku bude vydávat ředitelka školy do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte dne 22. 5. 2024 v době od 8:00 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ Na Paloučku.

Informace o provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Mateřská škola Na Paloučku bude v provozu během letních prázdnin od 1.8.2024 do 23.8.2024.

Uzavřena bude:

  • 1.7. 2024 – 31. 7. 2024
  • 26.8.2024 – 30.8.2024

 Nový školní rok 2024-2025 zahájíme 2.9.2024

Podle vnitřního předpisu pro platbu úhrady za předškolní vzdělávání se úhrada promíjí v případě přerušení provozu MŠ (červenec). Úplata se promíjí i v tom případě, že MŠ je v době hlavních prázdnin otevřena (srpen) a dítě není nahlášeno k docházce.