Vánoční prázdniny

Ředitelka Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace oznamuje,

že provoz MŠ Na Paloučku bude přerušen v období vánočních prázdnin v době od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021.

 Provoz bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022.

 

Zrušení akcí a aktivit v MŠ

Vážení rodiče

Vzhledem k nepříznivé situaci covid-19 rušíme do konce roku všechny plánované aktivity MŠ, při kterých dochází ke spojování dětí z různých tříd i aktivity, na které zveme do MŠ rodiče (tvořivé dílny, vánoční besídky, divadla).

 Zároveň důrazně žádáme, aby dítě přicházející a odcházející z MŠ doprovázel vždy jen jeden dospělý.

 Nastavenými opatřeními chceme předejít případnému šíření nákazy covid-19 v MŠ a chránit tak vaše děti.

 Děkujeme za spolupráci a pochopení

Provoz MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče

V provozu mateřských škol se od 1.9.2021 nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol také nejsou povinni se testovat. Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek. Podmínky provozu MŠ stanovené ředitelkou školy od 1.9.2021 naleznete zde: Info pro rodiče od 1.9.2021

Aktuální materiály MŠMT:

Manuál k provozu škol a testovaní

Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na

MSMT-k-dezinformacim-o-aktualnich-opatrenich-ve-skolach-FINAL

 

Pravidla pro děti při návratu ze zahraničí

Upozorňujeme rodiče na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká dětí při návratu ze zahraničí.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Informace pro školy _návrat ze zahraničí