Pedagogové:

Ivana Polerecká
Eva Lešková

Asistentka pedagoga: Ivana jelínková

Telefonní číslo ke Včelkám: 725 849 090

Název Třídního vzdělávacího programu:

„VČELKY LETÍ ZA POZNÁNÍM“

Anotace:

U Včeliček nuda není, toužíme tu po vědění.

Tancujeme, zpíváme, radost z toho vždy máme.

Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi.

A když všechno umíme, do školy se těšíme.

Charakteristika třídy

Předškolní třída s hudebně pohybovým a environmentálním zaměřením. Tato třída preferuje kromě činností daných školním vzdělávacím programem hudební činnosti, pro které je vybavena pianem a dětskými hudebními nástroji. Hudby se využívá hojně i pro hudebně pohybové chvíle a v práci s nadanými dětmi v pěveckém kroužku, který prezentuje MŠ na veřejnosti. Rovněž je využíváno prvků muzikoterapie, dětského aerobiku, tvořivé dramatiky a prvků jógy. Jsou zařazovány denní logopedické chvilky za pomoci jednoduchých artikulačních cvičení. V pedagogickém působení jsou používány metody prožitkového, kooperativního, situačního a sociálního učení. Další preferované činnosti jsou výtvarné a pracovní. Důraz je kladen také na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností. Pedagogové spolupracují se ZŠ, připravují děti na školní docházku.

Čemu se budou Včelky věnovat ve svém zaměření

 • Zpívání v pěveckém sboru SLUNÍČKO
 • Muzikoterapie – hry s hudbou, hry s pohybem, hud. nástroji, poslech, relaxace, rytmické
 • Pravidelné zdravotní cvičení (uvnitř i venku)
 • Poznávání přírody – prodloužené vycházky
 • Plavecký výcvik (duben – červen)
 • Předčtenářská a předmatematická gramotnost – hry s písmenky a s číslicemi
 • Matematické dovednosti – hry s čísly
 • Grafomotorika (pravidelné ,,kreslení“, správný úchop tužky, pracovní listy)
 • Samostatnost při výtvarných a pracovních činnostech, stolování, sebeobsluze
 • Komunikace a kladné vztahy mezi dětmi, pozitivní myšlení

Priority pedagogů

 • Dítě je součástí veškerého dění u nás ve třídě
 • Kamarádské vztahy mezi dětmi a dětská přátelství
 • Důvěra mezi učiteli a dětmi
 • Příběhy místo poučování
 • Zpívání a hraní na různé hudební nástroje, muzikoterapie
 • Situační a prožitkové učení při každé příležitosti
 • Zážitek je víc než dokonalý výsledek
 • Společná činnost a příležitost ke společným zážitkům
 • Přátelská komunikace s rodiči 
 • Poznávání přírody