Pedagogové:

Petra Kotlabová

Eva Málková

Asistent pedagoga:

Jana Niklová

Telefonní číslo ke Včelkám: 725 849 090

Název Třídního vzdělávacího programu:

“ Čarovné pramínky Včelkám nosí novinky“

Anotace:

U Včeliček nuda není, toužíme tu po vědění.

Tancujeme, zpíváme, radost z toho vždy máme.

Kamarádky, kamarádi ve školce jsme spolu rádi.

A když všechno umíme, do školy se těšíme.

Charakteristika třídy

Do naší třídy dochází 24 Včelek (chlapců 13, děvčat 11) ve věku 4-6 let a dvě kvalifikované učitelky.

S rodiči se rozloučíme, pojďte honem všichni sem!

Zpívat, tančit, radovat se, ať je hezký celý den!

Jsme tu všichni Na Paloučku, dovádíme v našem hloučku.

Učíme se spolu hrát, nové věci poznávat.

Zaměření třídy:

  • Svým vřelým přístupem vedeme děti k vzájemnému respektu, klidu a pohodě ve třídě.
  • Závazným dokumentem pro výchovně vzdělávací činnost ve třídě je ŠVP PV v návaznosti na RVP PV – zaměřujeme se na všeobecný rozvoj ve všech vzdělávacích oblastech /u nejstarších dětí-směřujeme k očekávaným kompetencím/.
  • Využíváme Gardnerovy inteligenční teorie – možnost individuálního rozvoje dominantních inteligencí, kdy každé dítě zažívá úspěch a ocenění.
  • Každodenně si nacházíme důvod, zač pilné Včelky pochválit.