Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče

Do MŠ Na Paloučku budou přijaty všechny děti, jejichž rodiče podali v řádném termínu zápisu dětí do MŠ „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku“ a doložili do 11. 5. 2022 „Evidenční list dítěte potvrzený lékařem“.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Paloučku bude vydávat ředitelka školy do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte dne 16. 5. 2022 v době od 8:00 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ Na Paloučku.

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Na Paloučku pro školní rok 2022-2023

Foto ze zápisu naleznete zde: Fotogalerie