Vracení čipů

Žádáme rodiče dětí, které nastupují do základní školy, o vrácení čipů v období od 27. 6. do 29. 6. 2022. Čipy vracejte v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Stupkové. Za čipy bude vrácena záloha 80,- Kč/kus.

Děkujeme