Zvýšení cen stravného

Vážení rodiče

Od 1. 2. 2023 dojde v důsledku zvýšení cen potravin a vzhledem ke změně vyhlášky č. 107/2005 Sb. ke zvýšení cen stravného. Prosíme o navýšení inkasního limitu na 1 300,-. Více stravování.

Děkujeme