Výuka plavání

 Výuka plavání je nadstandardní aktivitou poskytovanou nad rámec školního vzdělávacího programu dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Při její realizaci spolupracuje Mateřská škola Na Paloučku se Soukromou Plaveckou školou paní Bláhové. Tohoto nadstandardu rodiče mohou využít, ale také nemusí podle svého uvážení. Dětem, které zůstávají v mateřské škole je zajištěn plnohodnotný program v souladu se ŠVP.

  • výuka v rozsahu 10 lekcí (1 lekce = 45 min.) bude zajištěna kvalifikovanými zaměstnanci plavecké školy, kteří se řídí příslušnými předpisy MŠMT ČR
  • výuka bude probíhat v Aquaparku Horažďovice každé pondělí od 3. 4. 2023 do 26. 6. 2023 v době od 9:50 do 10:35 hod.
  • cena za kurz je 1 400 Kč – částka musí být uhrazena hotově pedagogům na třídě, potvrzení o platbě vystaví mateřská škola
  • pokud se dítě některé z lekcí nezúčastní, kurzovné se nevrací
  • s dotazy se rodiče mohou obracet na kontaktní osobu:
    • Eva Bláhová, Soukromá Plavecká škola, Tel: 723 569 254

 Zájem o výuku plavání potvrďte podpisem na seznamu umístěném v šatně dětí.