Zrušení akcí a aktivit v MŠ

Vážení rodiče

Vzhledem k nepříznivé situaci covid-19 rušíme do konce roku všechny plánované aktivity MŠ, při kterých dochází ke spojování dětí z různých tříd i aktivity, na které zveme do MŠ rodiče (tvořivé dílny, vánoční besídky, divadla).

 Zároveň důrazně žádáme, aby dítě přicházející a odcházející z MŠ doprovázel vždy jen jeden dospělý.

 Nastavenými opatřeními chceme předejít případnému šíření nákazy covid-19 v MŠ a chránit tak vaše děti.

 Děkujeme za spolupráci a pochopení