Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ Na Paloučku pro školní rok 2022 /2023 se bude konat dne 4.5.2022. Bližší informace budou zveřejněny na začátku měsíce dubna.