Poděkování

Děti všech tříd se 3.10.2023 zúčastnily orientačního běhu podle značek na Tržišti. Akce byla organizována paní Freyovou, maminkou Isabely Maškové ze třídy Včelky, které tímto velmi děkujeme za přípravu celoškolní aktivity. Děti si dopoledne opravdu užily a přálo nám i počasí.