Vyšetření zraku dětí

Vážení rodiče,

v mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí (pro předem přihlášené děti) pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“.

V souvislosti s plánovaným vyšetřením Vás žádáme, aby rodiče kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepsali „formulář pro vyjádření souhlasu“ a v mateřské škole uhradili poplatek 200 Kč za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření obdrží také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření. Do 10 dnů od data vyšetření, rodiče obdrží na email, který uvedli do „formuláře pro vyjádření souhlasu“ přístupový kód a postup, jak získat výsledky v elektronické podobě.

Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Událost je ukončena.

Datum

Dub 28 2023
Expired!

Čas

10:30 - 23:30

Místní čas

  • Časové pásmo: America/New_York
  • Datum: Dub 28 2023
  • Čas: 04:30 - 17:30