Vrácení čipů k otevírání MŠ

Žádáme rodiče dětí, které odcházejí do ZŠ, o vrácení čipů k otevírání MŠ v období od 21.6.2021 do 25.6.2021. Pokud budou děti docházet do MŠ v červenci, použijte prosím zvonek.

Čipy vracejte v kanceláři vedoucí ŠJ, kde vám bude vrácena finanční záloha zaplacená při převzetí čipů.

Děkujeme