Vánoční prázdniny

Vážení rodiče

provoz MŠ Na Paloučku bude přerušen v období vánočních prázdnin v době od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

 Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

Vzhledem k omezení provozu byla úplata za předškolní vzdělávání v měsíci prosinec poměrově snížena a po projednání se zřizovatelem byla stanovena částka úplaty na 220,- Kč.