Přednáška pro rodiče „Rodič není sluha“

Vážení rodiče,

zveme vás na přednášku „Rodič není sluha“ 25.3.2020 od 15:00 ve třídě MOTÝLCI.

 Přednášku povede PhDr. Alexandra Kiml.

Témata přednášky:

  • Rodič jako zprostředkovatel služeb
  • Rodičovství – je náročné nebo ne?
  • Potřeby dětí
  • Vývojové aspekty
  • Co dítě je schopné v kterém věku zvládnout
  • Jak moc dítěti pomáhat
  • Co přehnaná rodičovská péče dětem bere
  • Kolik našeho času a pozornosti děti potřebují
  • Pohádka „O příliš hodných rodičích“.

Žádáme rodiče o účast bez dětí, o které se rádi postaráme ve třídě, kde bude probíhat konečná směna. Děkujeme za pochopení.