Přednáška pro rodiče „Připravenost dětí na vstup do ZŠ“

Vážení rodiče,

zveme vás na přednášku „Připravenost dětí pro vstup do ZŠ“ 3. 2. 2020 od 15:00 ve třídě MOTÝLKŮ

 Přednášku povede paní Mgr. Jana Vavřincová, účast přislíbily učitelky 1. stupně ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská.

Na přednášce se dozvíte více o tom, co by měly děti znát a umět před nástupem do základní školy, o školní docházce a vybavení školáků. Budete mít možnost konzultovat své poznatky, problémy, obavy a poradit se s odborníky.

Přednáška je zajímavá i rodiče mladších dětí, kteří sice ještě nemají doma předškoláčky, ale právě proto je dost času na zjištění toho, co děti potřebují a čemu se věnovat více.