Platba „školného „za říjen

Vážení rodiče

Z důvodu rozhodnutí o mimořádném opatření Krajské hygienické stanice Plzeň byla mateřská škola v období od 12.10.2020 do 19.10.2020 uzavřena. Vzhledem k omezení provozu byla úplata za předškolní vzdělávání v měsíci říjnu poměrově snížena a po projednání se zřizovatelem byla stanovena částka úplaty na 260,- Kč. Více zde: Dokumenty školy

Pokud máte zavedený trvalý příkaz k úhradě, bude vám přeplatek ve výši 90,- Kč vrácen na účet.