Otevření MŠ

Vážení rodiče

Ke dni 18.5.2020 bude obnoven provoz MŠ, který bude probíhat v rámci dodržování hygienických požadavků stanovených na základě manuálu MŠMT určeného pro mateřské školy.

Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení:

    • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
    • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Konkrétní informace pro rodiče, formulář čestného prohlášení i manuál MŠMT pro MŠ naleznete zde: Dokumenty školy

Žádáme všechny rodiče, jejichž děti nastoupí do MŠ, aby tuto skutečnost oznámili v týdnu od 11.5. do 15.5.2020 na kontaktní telefon třídy, do které dítě dochází (stačí SMS).

Děkujeme všem za spolupráci a na děti se těšíme