Ošetřovné do konce června, prázdninový provoz

Vážení rodiče,

včera senát schválil, že rodiče, kteří nepošlou dítě do mateřské školy ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, nepřijdou do konce června o ošetřovné, pokud uvedou vážné zdravotní nebo provozní důvody na předepsaný tiskopis (zatím nemáme k dispozici). Jde především o situace, kdy se rodiče budou bát poslat dítě do MŠ kvůli jeho slabé imunitě, nebo kvůli tomu, že by tím dítě ohrozilo třeba babičku žijící ve společné domácnosti. Schválená novela ponechává výši ošetřovného na 80 % takzvaného vyměřovacího základu.  Chybí už jen podpis prezidenta.

Zároveň upozorňuji rodiče, kteří jsou rozhodnuti, že dítě již nebude do konce srpna docházet do MŠ, zrušili příkaz k úhradě za školné. Rada města schválila prominutí úplaty za školné za měsíce květen a červen dětem, které nebudou navštěvovat MŠ. Za děti, které do MŠ dochází v květnu bude zaplacena poměrná část platby za školné v částce 150,- Kč, 200,-Kč bude rodičům vráceno na účet.

Zjišťujeme také zájem rodičů o umístění dítěte v MŠ v době prázdninového provozu. V červenci bude MŠ Na Paloučku uzavřena, provoz zajišťuje KMŠ Horažďovice. V srpnu bude v provozu MŠ Na Paloučku. Kontaktujte prosím své učitelky/učitele pokud máte zájem umístit dítě v době prázdnin v MŠ a jakých týdnech.

Děkujeme za spolupráci

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitelky nebo vedení školy