Organizace provozu MŠ od 26.4.2021

Vážení rodiče

Na základě mimořádného opatření MZ z 19.4.2021 Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-26-4-2021-do-odvolani bude mateřská škola v provozu od 26.4.2021 beze změn. V provozu budou předškolní třídy Motýlci a Včelky pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dále třída Berušky pro děti IZS. Provoz na všech třídách bude zajištěn od 6:30 do 16:45 hodin.

Upozorňuji na rozšíření vybraných profesí

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
h) sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení, nebo
l) zaměstnanci Finanční správy České republiky.