Logopedická péče

Vážení rodiče

V Mateřské škole Na Paloučku bude od září 2020 do 30. 6. 2021 zajišťována logopedická péče logopedkou Mgr. Janou Vavřincovou a následná péče, zaměřená dle doporučení logopedky, logopedickou asistentkou paní Evou Vlčkovou. Logopedická péče je dětem od 4 let poskytována zdarma. Péče je hrazena z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009137), který realizuje Místní akční skupina Pošumaví, z.s. a je spolufinancován Evropskou unií. Zákonní zástupci, kteří mají zájem o tyto služby, musí vyplnit závaznou přihlášku pro své dítě a odevzdat ji třídním učitelům do 11.9.2020. Více a přihláška zde: Logopedie 2020-2021