Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání v mateřské škole
Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a1 zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách znamená?
1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající skutečnostem.

V odkazech níže uvedených zveřejňujeme materiály pro distanční vzdělávání dětí v době od 12.10.2020 – 16.10.2020:

Plán – Distanční vzdělávání – Odlétáme do teplých krajin

Přezimující a stěhovaví ptáci

Náměty na výrobu krmítek

Náměty na výrobu soviček

Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, můžete se na nás kdykoliv obrátit telefonicky nebo na náš pracovní email:

sjilek@mshorazdovice.cz, pkotlabova@mshorazdovice.cz, ipolerecka@mshorazdovice.cz, eleskova@mshorazdovice.cz

Motýlci – pracovní mobil: 725 849 097

Včelky- pracovní mobil: 725 849 090

Pokud nemáte možnost si pracovní listy vytisknout, napište nám. Vyzvednutí pracovních listů je možné ve středu 14.10.2020 od 8:00 – 10:00 hodin. Uvítáme, když nám hotové práce vyfotíte a pošlete, případně přinesete do MŠ po opětovném otevření.

Přejeme klidné chvíle a především dobré zdraví

Pedagogové předškolních tříd Motýlci a Včelky