Organizace provozu MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče

Od 12.4.2021 budou v provozu předškolní třídy Motýlci a Včelky pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dále třída Berušky pro děti IZS. Provoz na všech třídách bude zajištěn od 6:30 do 16:45 hodin.

Bližší informace k organizaci, testování a pravidlům pro nadcházející období zde: Info pro rodiče od 12.4.2021

Informace o webu MŠMT, který byl zřízen k problematice testování ve školách.

Web má adresu https://testovani.edu.cz/ a naleznete na něm také sekci nejčastějších dotazů – viz https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

Společně to všechno zvládneme, těšíme se na vás i vaše děti

Otevírání MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví  ze dne 6. dubna 2021  bude od 12. 4. 2021 MŠ otevřena pro  děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dále pro děti od 2 do 5 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí a projeví zájem o umístění dítěte v MŠ.

Žádáme rodiče dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné a budou děti z MŠ omlouvat, aby tak učinili nejpozději v pátek 9.4.2021 do 9:00 hodin. Zároveň žádáme rodiče dětí vybraných profesí, kteří budou mít zájem o umístění dítěte v MŠ, aby tuto skutečnost nahlásili ve stejném termínu třídním pedagogům. Děti budou vzdělávány v neměnných skupinách po 15 dětech, proto je důležité včasné nahlášení jejich přítomnosti.

Povinné testování dětí antigenním testem bude probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do MŠ v tělocvičně MŠ. Bližší informace k testování zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice .Testy budou zajištěny MŠ a prováděny za účasti rodičů.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání a je poskytováno školní stravování za úplatu, jako za běžných podmínek. Ochrana dýchacích cest není pro děti v MŠ povinná.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Děkujeme vám za spolupráci a na děti se moc těšíme

Zápis dětí do MŠ Na Paloučku

Vážení rodiče

Zápis dětí do MŠ Na Paloučku pro školní rok 2021-2022 se bude konat v období od 3.5.2021 do 7.5.2021. Bližší informace naleznete zde: Zápis do MŠ Na Paloučku_plakát

Formuláře k zápisu dětí do MŠ, podmínky a kritéria pro přijímání dětí do MŠ naleznete zde: Zápis.

Při vyplňování formulářů věnujte prosím pozornost správnému uvedení dne podání. Datum může být nejdříve 3.5.2021. Žádost o přijetí i evidenční list dítěte podepisují oba zákonní zástupci.

V případě dotazů k zápisu dítěte do MŠ nebo pokud budete potřebovat vytisknout formuláře k vyplnění, kontaktujte prosím ředitelku školy vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 12:00 hodin.

Tel.: 731 175 033

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou v naší mateřince

Vzkaz pro děti a rodiče ze třídy Zajíčci

Děkujeme maminkám, které nám poslaly hezké fotografie dětí v přírodě, se zvířátky, při vyrábění, kreslení i hrách. Děkujeme také za milá a povzbudivá slova a hlavně za krásné úsměvy dětí. Fotografie i obrázky budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách školy a také si je budeme společně sdílet a povídat si o nich při on-line setkání. Výkresy a výrobky, které nám doručíte, si ve školce vystavíme.  Předem děkujeme za spolupráci. Těšíme se na další on-line setkání, ale hlavně na brzké otevření MŠ.

Eva a Jaruš

Naše kontakty: esmetanova@mshorazdovice.cz, jmaxova@mshorazdovice.cz

Telefonní kontakty: 725 849 091 Zajíčci, 702 096 989 Smetanová (pracovní)

Distanční vzdělávání

Materiály k distančnímu vzdělávání s názvem Velikonoce pro období od 29.3.2021 do 9.4.2021 naleznete zde: Velikonoce. Materiály mohou využít nejen děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ale tak ostatní děti z naší mateřinky.

Vzhledem k nadcházejícím svátkům měníme den on-line vysílání prostřednictvím Microsoft Teams. Ve spojení s vámi budou třídní učitelé vždy ve středu (31.3.2021, 7.4.2021), čas 12:30 – 13:00 se nemění.

Těšíme se na vaše nové obrázky a fotografie z velikonočních příprav

Nové příspěvky ve fotogalerii

Upozorňujeme rodiče, že ve fotogalerii tříd jsou nové příspěvky. Postupně budeme zveřejňovat obrázky a výrobky dětí navazujících na distanční vzdělávání a on-line setkávání, krátká videa a fotografie, které nám zašlete i vaše zajímavé příspěvky.

Velice si vážíme vašeho zájmu o spolupráci, pedagogové se snaží vymýšlet nové zajímavé podněty pro děti a být s vámi v kontaktu. Společně pracujeme na úklidu, vylepšování prostředí a výzdobě školky, aby se děti vrátily do útulného a bezpečného prostředí.

Myslíme na vás, těšíme se a máme vás rádi

Vzkaz pro všechny Berušky a jejich rodiče

Děkujeme vám za milé pozdravy, fotografie, obrázky, vážíme si toho, že na nás myslíte.  Zdravíme všechny Berušky a také hlavně ty z vás, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit našich společných on-line setkávání.

 Pro vzpomínku na MŠ zveřejňujeme fotografie Fotogalerie z naší pondělní on-line schůzky v utichlé třídě, kdy jsme si navzájem přes obrazovku povídali, jak se doma máme, co děláme, jak beruška chodila dokola, my jsme čekali, koho zavolá a nakonec všem zamávala a zatancovala si společně s námi taneček, kdy berušky letí do školky, do světa, do nebe…a vesele při tom mávají křidélky nebo šátečky.

bdvorakova@mshorazdovice.cz, emalkova@mshorazdovice.cz, tel.: 732 484 584

Mějte se všichni krásně, vzpomínáme a těšíme se na vás .  

Eva a Bohunka

Vzkaz pro děti a rodiče ze třídy Ptáčci

Zdravíme děti a rodiče z třídy Ptáčků.

Děkujeme všem maminkám, které zaslaly nádherné fotografie a vtipné komentáře k rodinným aktivitám. Všechny obrázky nás rozesmály, zároveň nás dojaly a další nás motivovaly. Velmi si Vaší ochoty spolupracovat vážíme a těšíme se na další příspěvky.

V průběhu týdne Vaše obrázky zveřejníme na webových stránkách školy, v rámci třídy a prostřednictvím Facebooku. Pokud chcete zveřejňovat fotografie jen v rámci třídy – v rámci školy – vůbec ne, pak Vás žádáme o uvedení této informace, budeme ji respektovat.

Také máte rádi pohádky? Která je Vaše nejoblíbenější?

S přáním pevného zdraví a s láskou L+L

Distanční vzdělávání 22.3. – 26.3.2021

Vážení rodiče

Materiály k distančnímu vzdělávání pro období 22.3.2021 – 26.3.2021 naleznete zde: Jaro už klepe na vrátka

Na krátká on-line setkání prostřednictvím Microsoft Teams se mohou těšit i děti a rodiče ze tříd Berušek a Zajíčků. Tato aktivita není pro nikoho povinná, nabízíme ji proto, aby se po tak dlouhém čase odloučení mohly děti vidět se svými učitelkami alespoň přes obrazovku, pozdravit se, sdílet své zážitky. V následujících dnech vám třídní učitelky zašlou do vašich emailů odkaz na on-line schůzku, zda tuto nabídku využijete je jen na vás.

Myslíme na vás, máme vás rádi a těšíme se na shledání v MŠ