Provoz MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče

V provozu mateřských škol se od 1.9.2021 nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol také nejsou povinni se testovat. Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek. Podmínky provozu MŠ stanovené ředitelkou školy od 1.9.2021 naleznete zde: Info pro rodiče od 1.9.2021

Aktuální materiály MŠMT:

Manuál k provozu škol a testovaní

Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na

MSMT-k-dezinformacim-o-aktualnich-opatrenich-ve-skolach-FINAL

 

Pravidla pro děti při návratu ze zahraničí

Upozorňujeme rodiče na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká dětí při návratu ze zahraničí.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Informace pro školy _návrat ze zahraničí

Krásné prázdniny

Vážení rodiče

Přejeme vám krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a zdraví. Děkujeme za veškerou pomoc, spolupráci i toleranci a pochopení.

MŠ Na Paloučku bude v provozu pro děti přihlášené k docházce do 31.7.2021.

Rádi a s úsměvem vás u nás přivítáme opět 1.9.2021.

Vrácení čipů k otevírání MŠ

Žádáme rodiče dětí, které odcházejí do ZŠ, o vrácení čipů k otevírání MŠ v období od 21.6.2021 do 25.6.2021. Pokud budou děti docházet do MŠ v červenci, použijte prosím zvonek.

Čipy vracejte v kanceláři vedoucí ŠJ, kde vám bude vrácena finanční záloha zaplacená při převzetí čipů.

Děkujeme

Otevření MŠ od 26.4.2021

Vážení rodiče

Na základě mimořádného opatření MZ se umožňuje od 26.4.2021 osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Plzeňském. Informace z MŠMT zde:priloha_898936183_0_Informace pro mateřské školy v Plzeňském kraji

Do MŠ mohou přijít všechny děti bez omezení, ruší se také testování dětí, roušky v MŠ děti nosit nemusí.

Prosíme rodiče o spolupráci – nahlaste prosím během dnešního dne, zda vaše dítě v pondělí přijde/nepřijde do MŠ, velmi nám tím usnadníte organizaci provozu.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se vás i vaše děti

 

Organizace provozu MŠ od 26.4.2021

Vážení rodiče

Na základě mimořádného opatření MZ z 19.4.2021 Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-26-4-2021-do-odvolani bude mateřská škola v provozu od 26.4.2021 beze změn. V provozu budou předškolní třídy Motýlci a Včelky pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dále třída Berušky pro děti IZS. Provoz na všech třídách bude zajištěn od 6:30 do 16:45 hodin.

Upozorňuji na rozšíření vybraných profesí

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
h) sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení, nebo
l) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Organizace provozu MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče

Od 12.4.2021 budou v provozu předškolní třídy Motýlci a Včelky pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dále třída Berušky pro děti IZS. Provoz na všech třídách bude zajištěn od 6:30 do 16:45 hodin.

Bližší informace k organizaci, testování a pravidlům pro nadcházející období zde: Info pro rodiče od 12.4.2021

Informace o webu MŠMT, který byl zřízen k problematice testování ve školách.

Web má adresu https://testovani.edu.cz/ a naleznete na něm také sekci nejčastějších dotazů – viz https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

Společně to všechno zvládneme, těšíme se na vás i vaše děti