Videoprezentace

Vážení rodiče

 Z reakcí některých z vás víme, že se dětem po mateřské škole stýská. Abychom jim připomněli čas strávený v MŠ, připravili pro vás naši pedagogové videoprezentaci školního roku 2019-2020, kterou naleznete zde: O nás

Velikonoční pozdrav

Vážení rodiče

Naši pedagogové na vás myslí i době, kdy  děti nemohou navštěvovat mateřskou školu. V Albertu Horažďovice pro vás připravili pomlázky, které si zde můžete vzít (jsou umístěny hned u vchodu do Alberta uvnitř obchodu). Velikonoce, foto z pletení pomlázek najdete ve společných fotografiích zde: Fotogalerie

Přejeme vám všem příjemné prožití velikonočních svátků a především hodně zdraví

 

Žádost o ošetřovné – aktuální informace

ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.

Dávku může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyplatit v případě, že obdrží všechny potřebné podklady, které osvědčí existenci sociální události (tedy uzavření školského zařízení kam dítě dochází), rodičem vykázané dny péče o dítě (včetně dnů kdy pečovala druhá osoba, pokud se v péči střídali), záznamy zaměstnavatele o případných dnech které rodič odpracoval a dalších skutečnostech, a přílohu k žádosti o dávku, kterou vyplňuje zaměstnavatel a na základě které se vypočítává samotná výše dávky. Více zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka „Koroňák není kamarád!“, která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat. Více zde:

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

Uzavření MŠ

Vážení rodiče

Naše mateřinka zůstává nadále uzavřena. Termín uzavření je zatím stanoven do velikonočních svátků /do čtvrtka 9.4.2020/. Žádám tímto všechny rodiče, kteří potřebují vzhledem k pracovnímu vytížení nebo aktuální rodinné situaci obnovit provoz MŠ  o zprávu na email: napaloucku@mshorazdovice.cz, případně na tel. číslo 731 175 033 do středy 8.4.2020 (nejpozději do 10:00 hodin).

Děkuji všem za spolupráci

Den otevřených dveří, zápis dětí do MŠ

Upozorňujeme všechny příznivce MŠ Na Paloučku, že vzhledem k současné situaci je den otevřených dveří plánovaný na 22.4.2020 zrušen.

Zápis dětí do Mateřské školy Na Paloučku je plánovaný na 6.5.2020. Pokud by nastaly změny v souvislosti se současnou koronavirovou pandemií, budeme vás včas informovat. Potřebné dokumenty a informace pro rodiče k zápisu dětí do MŠ zveřejníme nejpozději 14 dnů před konáním zápisu.

Děkujeme za pochopení

Zajímavé odkazy

Vážení rodiče

Abychom vám usnadnili práci s vyhledáváním informací, které pro vás mohou být potřebné, zveřejňujeme několik zajímavých odkazů:

Nouzový stav – aktuální situace v mateřských školách

Vážení rodiče

Národní pedagogický institut ČR připravil metodickou podporu pro období nouzového stavu, která je užitečnou informací nejen pro ředitele a učitele MŠ, ale také pro rodiče dětí navštěvujících MŠ. Proto vám posílám odkaz na bulletin, věnujte prosím pozornost prvním dvěma stranám tohoto speciálu: Aktuální situace v MŠ – nouzový stav

Také v naší mateřince řešíme společně se zřizovatelem potřebnost znovuobnovení provozu. V minulém týdnu jsme vás všechny telefonicky kontaktovali s dotazem, zda potřebujete vzhledem k pracovnímu vytížení nebo vaší aktuální situaci obnovit provoz MŠ. Vzhledem k velice malému počtu zájemců o provoz zřizovatel rozhodl o prodloužení uzavření MŠ.

Žádám tímto všechny rodiče, u nichž se situace změnila a nově potřebují/případně již nepotřebují umístit dítě v MŠ o zprávu na email: napaloucku@mshorazdovice.cz, případně na tel. číslo 731 175 033 do středy 1.4.2020.

Děkuji všem za spolupráci

Školní občasník

Vážení rodiče

Abychom trochu odlehčili náročnost dnešních dnů, které přináší více negativních zpráv, než těch pozitivních, připravili pro vás naši pedagogové školní občasník, který budeme v případě vašeho zájmu nadále nepravidelně vydávat místo dosavadního školního časopisu Zvoneček – zde: Časopis Zvoneček. Věříme, že vám udělá radost. Snažme se všichni vytěžit z nedobrovolné karantény to pozitivní a sice, že můžeme být se svou rodinou.

Přejeme vám všem především zdraví