Pasování předškoláků

Vážení rodiče

Pasování předškoláků na školáky proběhne v letošním roce 24.6.2020 v dopoledních hodinách bez účasti rodičů. Na třídách Včelky a Motýlci je pro děti docházející do MŠ připraven program na rozloučenou. Všechny děti dostanou také dárek.

Rodiče všech dětí, které do MŠ v současné době nedochází, žádáme o vyzvednutí dárků a osobních věcí dětí v týdnu od 22.6 – 26.6.2020.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Ošetřovné do konce června

Vážení rodiče

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují v péči o dítě. Formulář je ke stažení na webu CSSZ.cz. Nově se zde zaškrtávají důvody, proč dítě nechodí do MŠ. Tiskopis vyplňuje pouze rodič, škola nic nepotvrzuje.

Bližší informace zde: Osetrovne_do_konce_cervna

Nový tiskopis: Žádost o ošetřovné – nový tiskopis

Ošetřovné do konce června, prázdninový provoz

Vážení rodiče,

včera senát schválil, že rodiče, kteří nepošlou dítě do mateřské školy ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, nepřijdou do konce června o ošetřovné, pokud uvedou vážné zdravotní nebo provozní důvody na předepsaný tiskopis (zatím nemáme k dispozici). Jde především o situace, kdy se rodiče budou bát poslat dítě do MŠ kvůli jeho slabé imunitě, nebo kvůli tomu, že by tím dítě ohrozilo třeba babičku žijící ve společné domácnosti. Schválená novela ponechává výši ošetřovného na 80 % takzvaného vyměřovacího základu.  Chybí už jen podpis prezidenta.

Zároveň upozorňuji rodiče, kteří jsou rozhodnuti, že dítě již nebude do konce srpna docházet do MŠ, zrušili příkaz k úhradě za školné. Rada města schválila prominutí úplaty za školné za měsíce květen a červen dětem, které nebudou navštěvovat MŠ. Za děti, které do MŠ dochází v květnu bude zaplacena poměrná část platby za školné v částce 150,- Kč, 200,-Kč bude rodičům vráceno na účet.

Zjišťujeme také zájem rodičů o umístění dítěte v MŠ v době prázdninového provozu. V červenci bude MŠ Na Paloučku uzavřena, provoz zajišťuje KMŠ Horažďovice. V srpnu bude v provozu MŠ Na Paloučku. Kontaktujte prosím své učitelky/učitele pokud máte zájem umístit dítě v době prázdnin v MŠ a jakých týdnech.

Děkujeme za spolupráci

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitelky nebo vedení školy

Informace k opětovnému otevření MŠ

Vážení rodiče

V souvislosti s opětovným otevřením MŠ od 18.5.2020 vás upozorňuji na pravidla provozu MŠ v období od 18.6.2020 do 30.6.2020:

Pravidla provozu do 30.6.2020

 Informace pro rodiče

Dále upozorňuji na omezení provozu MŠ z provozních důvodů následovně:

Děti ze třídy Ptáčků budou rozděleny do tříd mladších dětí (Zajíčci, Berušky). Toto rozdělení by mělo platit až do konce června, pokud se situace nezmění (provozní důvody, vývoj pandemie COVID-19). Seznam dětí určující rozdělení dětí do tříd bude zveřejněn v pondělí ráno na hlavních dveřích MŠ.

Děkujeme za pochopení

Zápis do MŠ – rozhodnutí

Vážení rodiče

Do MŠ budou přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a doložili všechny podklady pro zápis dítěte do MŠ Na Paloučku.

Seznam přijatých dětí zveřejňovaný pod přidělenými registračními čísly naleznete zde: Seznam přijatých dětí 2020-2021

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydávat ředitelka školy v ředitelně MŠ Na Paloučku do vlastních rukou zákonného zástupce dne 25.5.2020 v době od 8:00 do 15:00 hodin

Děkujeme za váš zájem o přijetí dítěte do naší mateřinky a těšíme se na osobní setkání s vámi

Nové informace k ošetřovnému

Vážení rodiče

Mnozí z vás se rozhodují, zda dát své dítě od 18.5.2020 do MŠ. Dle nejnovějších informací budou mít nárok na ošetřovné zřejmě  i rodiče, kteří nepošlou kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevřené školky. Večer poslanci o návrhu hlasovali a schválili ho. Nyní zamíří do Senátu. Pokud bude přijat, pak rodič své důvody, proč dítě do školy nemůže poslat, uvede na předepsaném formuláři České správy sociálního zabezpečení v rámci měsíčního výkazu čerpání ošetřovného. Ukáže-li se, že na ošetřovné má nárok, bude ho moci čerpat zpětně od 1. května až do 30. června. Více informací zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rodice-zrejme-budou-mit-dal-osetrovne-kdyz-deti-do-skol-neposlou/1890692

 

Otevření MŠ

Vážení rodiče

Ke dni 18.5.2020 bude obnoven provoz MŠ, který bude probíhat v rámci dodržování hygienických požadavků stanovených na základě manuálu MŠMT určeného pro mateřské školy.

Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení:

    • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
    • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Konkrétní informace pro rodiče, formulář čestného prohlášení i manuál MŠMT pro MŠ naleznete zde: Dokumenty školy

Žádáme všechny rodiče, jejichž děti nastoupí do MŠ, aby tuto skutečnost oznámili v týdnu od 11.5. do 15.5.2020 na kontaktní telefon třídy, do které dítě dochází (stačí SMS).

Děkujeme všem za spolupráci a na děti se těšíme

Nové informace

Vážení rodiče
Informace o případném znovuotevření MŠ zatím nemáme. Pokud si potřebujete v MŠ vyzvednout osobní věci dětí nebo potřebujete vytavit potvrzení o uzavření MŠ, můžete tak učinit dnes 29.4.2020 do 12:00 hodin, případně 6.5.2020 v době od 8:00 do 12:00 hodin. Rodiče, kteří jsou rozhodnuti, že děti již do MŠ do konce srpna nepůjdou si mohou ukončit trvalý příkaz k platbě za školné, ostatním bude platba vracena až do doby opětovného otevření MŠ.

Děkujeme za spolupráci