Otevírání MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví  ze dne 6. dubna 2021  bude od 12. 4. 2021 MŠ otevřena pro  děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dále pro děti od 2 do 5 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí a projeví zájem o umístění dítěte v MŠ.

Žádáme rodiče dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné a budou děti z MŠ omlouvat, aby tak učinili nejpozději v pátek 9.4.2021 do 9:00 hodin. Zároveň žádáme rodiče dětí vybraných profesí, kteří budou mít zájem o umístění dítěte v MŠ, aby tuto skutečnost nahlásili ve stejném termínu třídním pedagogům. Děti budou vzdělávány v neměnných skupinách po 15 dětech, proto je důležité včasné nahlášení jejich přítomnosti.

Povinné testování dětí antigenním testem bude probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do MŠ v tělocvičně MŠ. Bližší informace k testování zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice .Testy budou zajištěny MŠ a prováděny za účasti rodičů.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání a je poskytováno školní stravování za úplatu, jako za běžných podmínek. Ochrana dýchacích cest není pro děti v MŠ povinná.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Děkujeme vám za spolupráci a na děti se moc těšíme