Anketa

Vážení rodiče

Pokud máte zájem zapojit se do ankety, která se týká vzdělávání dětí do tří let, naleznete bližší informace zde: Anketa pro rodiče_final_200929

Vyplněním ankety můžete přispět ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí do tří let v MŠ do budoucna.

Děkujeme