Zápis do MŠ – rozhodnutí

Vážení rodiče

Do MŠ budou přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a doložili všechny podklady pro zápis dítěte do MŠ Na Paloučku.

Seznam přijatých dětí zveřejňovaný pod přidělenými registračními čísly naleznete zde: Seznam přijatých dětí 2020-2021

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydávat ředitelka školy v ředitelně MŠ Na Paloučku do vlastních rukou zákonného zástupce dne 25.5.2020 v době od 8:00 do 15:00 hodin

Děkujeme za váš zájem o přijetí dítěte do naší mateřinky a těšíme se na osobní setkání s vámi