Zápis dětí do MŠ Na Paloučku

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list pro dítě

Obecně závazná vyhláška – školské obvody MŠ

Zpřesňující informace MŠMT a MPSV k zápisu dětí do MŠ, povinnému předškolním vzdělávání, individuálním vzdělávání