Výlet dětí z kroužku německého jazyka

Děti, které docházely na kroužek německého jazyka se mohou zúčastnit výletu do Německa. Dne 24. června 2019 dojde ke společnému setkání českých a bavorských dětí z mateřských školek.  Setkání se z organizačně-technických důvodů uskuteční „na půl cesty“ v Německu, konkrétně v Návštěvnickém centru Haus zur Wildnis Národního parku Bavorský les v Ludwigsthalu.

Bližší informace a přihlášku vám předají třídní pedagogové, k dispozici jsou i zde:

Exkurze školky 24. 6. 2018

Přihláška 24. 6. 2019 MŠ Horažďovice