Soutěž s Drůbežářským závodem Klatovy

Vážení rodiče

MŠ Na Paloučku se zapojila do soutěže vyhlášené Drůbežářským závodem Klatovy, kde mohou děti i celá mateřská škola vyhrát zajímavé ceny. Více Obecná pravidla facebookové soutěže.

Obrázek za naši mateřskou školu nakreslily společně Barunka, Elizabetka a Terezka ze třídy Včelky.

.

Pomozte nám hlasovat na facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy, kde bude v období od 6. června (00:01 hodiny) do 25 června (24:00 hodiny) probíhat hlasování.

Hlasovat mohou rodiče, přátelé nebo kterákoli třetí osoba, a to prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí/Like“. Každý může dát svůj hlas jednomu nebo vícero Soutěžním obrázkům z jedné IP adresy jen jednou, a to po celou dobu hlasování. 
Držte nám palce a děkujeme za hlasy