Pasování předškoláků na školáky

Vážení rodiče

Zveme vás 3.6.2019 na slavnostní pasování dětí z předškolních tříd Včelky a Motýlci na školáky. Pasování organizujeme ve spolupráci s divadlem Dráček.

Tato slavnostní událost se bude konat pro děti obou předškolních tříd ve třídě Motýlci. Ve 14:00 budou pasovány děti ze třídy Motýlci, od 15:30 budou pasovány děti ze třídy Včelky.

Nenechte si ujít tento důležitý a slavnostní okamžik v životě vašeho dítěte.