Zaměstnanci MŠ

Ředitelka školy: Bc. Jitka Černá

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Eva Smetanová

 

O  děti se stará jedenáct kvalifikovaných pedagogů:

Třída Berušky:  Eva Málková, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Třída Včelky: Ivana Polerecká, Stanislav Jílek Dis.

Třída Motýlci: Eva Lešková a Petra Kotlabová

Třída Zajíčci: Bc. Jitka Černá, Mgr. Eva Smetanová, Jaroslava Maxová

Třída Ptáčci: Jarmila Kilianová, Bc. Lenka Vlčková

Asistent pedagoga:

Třída Včelky: Zdeňka Slancová

Třída Motýlci: Mgr. Libuše Stupková

Třída Berušky: Ivana Jelínková

Chůva:

Třída Ptáčci: Radka Nosková

Vedoucí školní kuchyně: Ilona Němcová

 Kuchařky: Václava Štěpánková a Ludmila Lávičková

Uklízečky: Jana Říhová a Libuše Říhová

ŠkolníkVáclav Malík 

Webové stránky spravuje:  Bc. Jitka Černá