Platby

Ceny stravného 

Děti 3-6 let

Dopolední svačina                                               7,- Kč

Oběd                                                                    18,- Kč

Odpolední svačina                                               7,- Kč

Celodenní stravné včetně pitného režimu    32,- Kč

Děti 7-10 let

Dopolední svačina                                                8,-  Kč

Oběd                                                                      20,- Kč

Odpolední svačina                                                 7,- Kč

Celodenní stravné včetně pitného režimu     35,- Kč


Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovila ředitelka MŠ

pro období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

v částce 350 Kč měsíčně.

 Účet MŠ: 0824119389/0800

Více informaci zde Vnitřní předpis pro platbu úplaty za předškolní vzdělávání 2019-2020