Poděkování

Velice děkujeme rodičům, kteří nám pomohli v poslední fázi projektu „Revitalizace školní zahrady v přírodním stylu“ a přišli pomoci s výsadbou bylinek, trvalek a trav do připravených záhonů.

Děti si zasadily svou vlastní rostlinku, o kterou budou následně pečovat a pozorovat její vývoj a růst. Doufáme, že i do povědomí našich dětí se tak podaří nenásilně „zasadit“ myšlenku úcty ke všemu živému a při následné péči o rostliny posilovat vědomí vlastní zodpovědnosti. Foto ze společné aktivity naleznete zde Fotogalerie.

Spolupráce na projektu ŠZ

Vážení rodiče

Prosíme o spolupráci na projektu „Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku Horažďovice“ při výsadbě bylinek, trvalek, cibulovin a trav do záhonů dne 30. 9. 2019 od 15:00 hodin.

 Děkujeme a těšíme se na spolupráci

Přednáška – Logopedická prevence

Vážení rodiče,

zveme vás na přednášku Mgr. Jany Vavřincové LOGOPEDICKÁ PREVENCE DĚTÍ“, která se koná dne 2. 10. 2019 v 15:00 hodin ve třídě Motýlci.

Tématem přednášky bude:

  • Vývoj řeči
  • Obratnost mluvidel
  • Slovní zásoba
  • Výslovnost
  • Logopedická péče
  • Materiály a pomůcky

Srdečně zveme všechny zájemce i širokou veřejnost.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům, prarodičům, partnerům a přátelům MŠ Na Paloučku, kteří nás přišli podpořit a strávit s námi pěkné odpoledne na celoškolní akci „Podzimní párty 2019“. Foto z této akce naleznete zde Fotogalerie – společné.

Podzimní párty 2019-2020

Vážení rodiče a příznivci MŠ Na Paloučku

Srdečně vás zveme dne 18.9.2019 v 15:00 hod na tradiční Podzimní párty na školní zahradě. Plakát – Podzimní párty 2019-2020

Rádi vás u nás přivítáme a ukážeme vám školní zahradu, která prošla rekonstrukcí v rámci projektu SFŽP „Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku Horažďovice“.

Pro děti je připraven bohatý program, na kterém se spolupodílí  ZŠ Blatenská, ZŠ Komenského, ZUŠ Horažďovice, SŠ Horažďovice a DDM Horažďovice. Pro všechny návštěvníky bude připraveno drobné občerstvení.

Přijďte, těšíme se na vás

Třídní schůzky

Vážení rodiče

Zveme vás na třídní schůzky, kde získáte informace ohledně provozu MŠ, stravování, školních aktivit, budete seznámeni se školním řádem a rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

10.9.2019 – 15:00 Berušky, 15:15 Motýlci

11.9.2019 – 15:00 Ptáčci, 15:15 Včelky

12.9.2019 – 15:00 Zajíčci

Žádáme o účast bez dětí, které můžete v době konání třídních schůzek převést do třídy, kde probíhá konečná směna.

Děkujeme

Informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče

Přejeme vám klidnou a pohodovou dovolenou, plnou odpočinku, sluníčka a radosti z času společně stráveného s vašimi dětmi.

Informace k prázdninovému provozu naleznete zde: Informace – uzavření MŠ v době prázdnin, Rozdělení dětí do tříd červenec 2019.

Nezapomínejte odhlašovat nepřítomnost dítěte v MŠ, pokud je přihlášeno k prázdninové docházce a do MŠ nepůjde. V případě, že nebude dítěte odhlášeno do 7:30 hod, bude vám účtováno stravné v plné výši.