Přednáška pro rodiče „Připravenost dětí na vstup do ZŠ“

Vážení rodiče,

zveme vás na přednášku „Připravenost dětí pro vstup do ZŠ“ 3. 2. 2020 od 15:00 ve třídě MOTÝLKŮ

 Přednášku povede paní Mgr. Jana Vavřincová, účast přislíbily učitelky 1. stupně ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská.

Na přednášce se dozvíte více o tom, co by měly děti znát a umět před nástupem do základní školy, o školní docházce a vybavení školáků. Budete mít možnost konzultovat své poznatky, problémy, obavy a poradit se s odborníky.

Přednáška je zajímavá i rodiče mladších dětí, kteří sice ještě nemají doma předškoláčky, ale právě proto je dost času na zjištění toho, co děti potřebují a čemu se věnovat více.

 

Vyšetření školní zralosti dětí

Vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku proběhne ve třídě MOTÝLCI dne    3. 2. 2020 od 8:00 – 12:00 na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Vyšetření provede dětský psycholog a terapeut PhDr. Alexandra Kiml a speciální pedagog Mgr. Jana Vavřincová.

Cena za vyšetření dítěte: 100,- Kč.

Rodiče se mohou rozhodnout, zda chtějí být u vyšetření přítomni (není nezbytně nutné). Pohovor s psychologem je možný v době od 13:30 – 15:00 hodin.

Toto vyšetření pomůže rodičům, kteří váhají s rozhodnutím o vstupu jejich dítěte do základní školy. Doporučení k odkladu školní docházky bude vystaveno na základě tohoto vyšetření.

 

Vánoční besídky v MŠ

Vážení rodiče

Srdečně vás všechny zveme na vánoční besídky.

10.12.2019          15:00                 Třídy Motýlci a Berušky

11.12.2019          15:00                  Třída Včelky

12.12.2019            15:00                 Třída Zajíčci

Přijďte se k nám potěšit vánočním vystoupením svých dětí.

Besídky se konají na jednotlivých třídách.

Vánoční prázdniny

Ředitelka Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace oznamuje,

po projednání se zřizovatelem, že provoz MŠ Na Paloučku bude přerušen

v období vánočních prázdnin v době od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 Provoz bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020.

 

 

 

Koncert pěveckého sboru Sluníčko v MŠ

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé naší mateřinky

Srdečně vás zveme na vánoční vystoupení pěveckého sboru Sluníčko v MŠ Na Paloučku dne 3.12.2019 od 10:00 hodin.

Přijďte se potěšit vystoupením našich předškoláků v předvánočním čase a naladit se na nejkrásnější svátky v roce.

Přijďte, rádi vás u nás přivítáme.

Bližší informace k vystoupení pěveckého sboru zde:Plakát Vánoce 2019-pěv. sbor Sluníčko

 

Podzimní tvořivé dílny

Srdečně zveme všechny rodiče na tvořivé podzimní dílny rodičů a dětí, kde si můžete vyrobit zajímavé podzimní dekorace, popovídat si, sdílet své zkušenosti. Přijďte s námi a se svými dětmi strávit jedno podzimní odpoledne v MŠ. Více kalendář.

Těšíme se na vás.

Poděkování

Velice děkujeme rodičům, kteří nám pomohli v poslední fázi projektu „Revitalizace školní zahrady v přírodním stylu“ a přišli pomoci s výsadbou bylinek, trvalek a trav do připravených záhonů.

Děti si zasadily svou vlastní rostlinku, o kterou budou následně pečovat a pozorovat její vývoj a růst. Doufáme, že i do povědomí našich dětí se tak podaří nenásilně „zasadit“ myšlenku úcty ke všemu živému a při následné péči o rostliny posilovat vědomí vlastní zodpovědnosti. Foto ze společné aktivity naleznete zde Fotogalerie.

Spolupráce na projektu ŠZ

Vážení rodiče

Prosíme o spolupráci na projektu „Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku Horažďovice“ při výsadbě bylinek, trvalek, cibulovin a trav do záhonů dne 30. 9. 2019 od 15:00 hodin.

 Děkujeme a těšíme se na spolupráci

Přednáška – Logopedická prevence

Vážení rodiče,

zveme vás na přednášku Mgr. Jany Vavřincové LOGOPEDICKÁ PREVENCE DĚTÍ“, která se koná dne 2. 10. 2019 v 15:00 hodin ve třídě Motýlci.

Tématem přednášky bude:

  • Vývoj řeči
  • Obratnost mluvidel
  • Slovní zásoba
  • Výslovnost
  • Logopedická péče
  • Materiály a pomůcky

Srdečně zveme všechny zájemce i širokou veřejnost.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům, prarodičům, partnerům a přátelům MŠ Na Paloučku, kteří nás přišli podpořit a strávit s námi pěkné odpoledne na celoškolní akci „Podzimní párty 2019“. Foto z této akce naleznete zde Fotogalerie – společné.