Výlet dětí z kroužku němčiny do Německa

Informace pro rodiče k výletu do Německa

  • Odjezd od MŠ Na Paloučku 24.6.2019 v 8:45 hod
  • Děti přiveďte do MŠ nejpozději v 8:15 hod
  • Nezapomeňte platný cestovní doklad dítěte
  • Děti by měly mít pohodlné oblečení a pevnou obuv
  • Dopravu, oběd a program zajišťuje Jazykové kompetenční centrum
  • Cestovní pojištění je zajištěno
  • S sebou potřebují děti svačinu na dopoledne i odpoledne a pití v uzavíratelné lahvi

Individuální potřeby dětí nahlaste p. uč. Kotlabové

 nebo ředitelce školy v pondělí ráno při příchodu dětí.

 

Výlet dětí z kroužku německého jazyka

Děti, které docházely na kroužek německého jazyka se mohou zúčastnit výletu do Německa. Dne 24. června 2019 dojde ke společnému setkání českých a bavorských dětí z mateřských školek.  Setkání se z organizačně-technických důvodů uskuteční „na půl cesty“ v Německu, konkrétně v Návštěvnickém centru Haus zur Wildnis Národního parku Bavorský les v Ludwigsthalu.

Bližší informace a přihlášku vám předají třídní pedagogové, k dispozici jsou i zde:

Exkurze školky 24. 6. 2018

Přihláška 24. 6. 2019 MŠ Horažďovice

Soutěž s Drůbežářským závodem Klatovy

Vážení rodiče

MŠ Na Paloučku se zapojila do soutěže vyhlášené Drůbežářským závodem Klatovy, kde mohou děti i celá mateřská škola vyhrát zajímavé ceny. Více Obecná pravidla facebookové soutěže.

Obrázek za naši mateřskou školu nakreslily společně Barunka, Elizabetka a Terezka ze třídy Včelky.

.

Pomozte nám hlasovat na facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy, kde bude v období od 6. června (00:01 hodiny) do 25 června (24:00 hodiny) probíhat hlasování.

Hlasovat mohou rodiče, přátelé nebo kterákoli třetí osoba, a to prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí/Like“. Každý může dát svůj hlas jednomu nebo vícero Soutěžním obrázkům z jedné IP adresy jen jednou, a to po celou dobu hlasování. 
Držte nám palce a děkujeme za hlasy

Fotografování dětí

Společné fotografování dětí u příležitosti ukončení školního roku 2018-2019 proběhne 22.5.2019 od 8:00 hodin. Předpokládáme fotografování venku, proto oblečte děti vhodně vzhledem k počasí. 

Bližší informace a objednávkový formulář je k dispozici v šatnách dětí jednotlivých tříd.

 

Pasování předškoláků na školáky

Vážení rodiče

Zveme vás 3.6.2019 na slavnostní pasování dětí z předškolních tříd Včelky a Motýlci na školáky. Pasování organizujeme ve spolupráci s divadlem Dráček.

Tato slavnostní událost se bude konat pro děti obou předškolních tříd ve třídě Motýlci. Ve 14:00 budou pasovány děti ze třídy Motýlci, od 15:30 budou pasovány děti ze třídy Včelky.

Nenechte si ujít tento důležitý a slavnostní okamžik v životě vašeho dítěte.

Výlety dětí

Pro děti z jsou v nejbližší době naplánované tyto výlety:

23.5.2019 – děti ze tříd Včelky, Motýlci – Exkurze do skanzenu v Chanovicích, více informací zde: Exkurze Chanovice

24.5.2019 – děti ze třídy Zajíčci – Ekofarma Zulejka Velenovy, více informací zde: Výlet na EKOFARMU ZULEJKA VELENOVY 2019

31.5.2019 – děti ze třídy Ptáčci – Ekofarma Zulejka Velenovy, více informací zde: Výlet na EKOFARMU ZULEJKA VELENOVY 2019